Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Zespół Laboratoriów Wzorcujących (AP 086) tło nagłówka1

Zespół Laboratoriów Wzorcujących (AP 086)


Certyfikat akredytacji AP 086 Akredytacja – zgodnie z definicją – jest formalnym uznaniem kompetencji do wykonywania określonych działań. Jest więc potwierdzeniem – przez jednostkę do tego powołaną i niezależną, że dany podmiot gospodarczy, np. Laboratorium, świadczy określone usługi zgodnie z deklarowanym zakresem, w sposób kompetentny i godny zaufania. Akredytacja jest więc procesem budowy zaufania do tych wszystkich instytucji stwierdzających zgodność wyrobów z określonymi wymaganiami.

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku 19 stycznia 2006 roku uzyskał certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji z numerem AP 086. W skład ZLW wchodzi 5 Laboratoriów Wzorcujących: 3 laboratoria Wydziałów Technicznych i 2 Laboratoria Obwodowych Urzędów Miar w Elblągu i Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresów pomiarowych oraz zdolności pomiarowych CMC Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku można sprawdzić tutaj:

Zakres akredytacji Nr AP 086


Poniżej poddziedziny, w których jesteśmy akredytowani (oznaczone*):