Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Cennik tło nagłówka1

Oferta


Z dniem 29 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309), które zmieniło zasady pobierania opłat.


Gotówka Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

I.       Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca składając wniosek o legalizację na formularzu (dostępne tutaj), we właściwym urzędzie miar.

Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

II.     Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 30 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciążeniowej.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy  więcej>>Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 10/2017

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie określenia wynagrodzenia,  o którym mowa w art.25 pkt.2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r., poz. 884, z późn. zm.).pdf Zarządzenie Nr 10/2017pdf załącznik A (OFERTA) – dla Wydziału Masy, Siły, Długości i Kąta (6W1)


pdf załącznik B  (OFERTA) - dla Wydziału Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii,
           Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego (6W2)pdf załącznik C (OFERTA) – dla Wydziału Termodynamiki (6W3)
          i Obwodowych Urzędów Miar (6UM1 ÷ 6UM9)

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 6/2017

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu pobierania wynagrodzenia za czynności związane z oceną zgodności, dokonywane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku.pdf Zarządzenie Nr 6/2017pdf załącznik 1 (OFERTA) – za czynności związane z oceną zgodności