Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Działalność Okręgowego Urzędu Miar Pracownik wykonujący czynności pomiarowe. tło nagłówka1

Działalność Okręgowego Urzędu Miar


Pracownicy wydziałów technicznych OUM w Gdańsku skutecznie zapewniają jednolitość miar wykonując następujące formy kontroli metrologicznej:

  • prawna kontrola metrologiczna: legalizacja, ocena zgodności,
  • wzorcowanie, sprawdzenie, ekspertyza.


  • Ogólnie mówiąc wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników użytkowane przez naszych Klientów wyposażenie pomiarowe musi być poddane okresowo, w zależności od przeznaczenia, właściwej kontroli metrologicznej.

    Dodatkowo pracownicy udzielają konsultacji i prowadzą doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych. Prowadzone są również szkolenia specjalistyczne w dziedzinie miar na rzecz jednostek i podmiotów spoza administracji miar. Takie uprawnienia i obowiązki nadaje pracownikom administracji miar, w tym również pracownikom Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, aktualnie obowiązująca Ustawa prawo o miarach.