Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Historia Urzędu tło nagłówka1

Historia Urzędu


Historia Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku liczy sobie przeszło 60 lat. 01 lipca 1945 roku w miejsce przedwojennego Wileńskiego Okręgowego Urzędu Miar nr 6 powstał Gdański Okręgowy Urząd Miar nr 6. Niestety był to urząd bez siedziby. Igor Dejmicz wysłannik Zdzisława Rauszera 03 października 1946 roku przeprowadził inwentaryzację nieruchomości po niemieckiej administracji miar. Był to wstęp do porządkowania pierwszej siedziby Gdańskiego Okręgowego Urzędu Miar nr 6 w Gdańsku przy ul. Na Stępce 3A.

Pierwszym Dyrektorem na stanowisku Naczelnika Okręgu Administracji Miar nowego urzędu został Stanisław Krzywicki – od 1922 r. pracował w Okręgowym Urzędzie Miar w Lublinie. Na polecenie twórcy polskiej metrologii dr Zdzisława Rauszera rozpoczął organizowanie administracji miar na całym polskim wybrzeżu. Gdański Okręgowy Urząd Miar obejmował swym zasięgiem województwa:

-Gdańskie z urzędami w Gdańsku,
Gdyni i Elblągu,
-Koszalińskie z urzędami w Słupsku
i Koszalinie,
-Szczecińskie z urzędami w Szczecinie
i Stargardzie Szczecińskim.

Pracownicy Gdańskiego Okręgowego Urzędu Miar zajmowali się wyłącznie legalizacją przyrządów o charakterze handlowym. Legalizowano przyrządy w zakresie masy – wagi i odważniki; przepływu – wodomierze i odmierzacie paliw, objętości – beczki oraz liczniki energii elektrycznej. Naczelnik Okręgu Administracji Miar w Gdańsku wydawał również Świadectwa Koncesyjne na naprawę i sprzedaż np. wag handlowych, uchylnych jak również na sprzedaż odważników użytkowych. Gdański Okręgowy Urząd Miar mieścił się w siedzibie przy ul. Na Stępce do 1962 roku. Kolejne lata i kolejni dyrektorzy poszukiwali stałej siedziby dla Urzędu. I tak:

-1962 ÷ 1981 ul. Wały Jagiellońskie 8;
-1981 ÷ 1998 ul. Grunwaldzka 48;
-1998 ÷ 2002 ul. Al. Rzeczypospolitej 4D.

W międzyczasie rozpoczęto i nigdy nie dokończono budowy OUM przy ul. Chmielnej. Ostateczne wstrzymanie budowy nastąpiło w 1992 roku.

Od 1997 roku obecny Dyrektor Tomasz Michalik prowadził intensywne poszukiwania stałej siedziby dla Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

Dzięki przychylności prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz władz wojewódzkich 01 grudnia 2002 roku Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku znalazł swoją stałą siedzibę przy ul. Polanki 124C.

Już w siedzibie przy ul. Wały Jagiellońskie 8 zaczęły powstawać Wydziały techniczne OUM w Gdańsku: Wydział Masy i Siły, Wydział Elektryczny, Wydział Termodynamiki, Laboratorium Długości i Kata oraz Laboratorium Elektroniki. Przez Kolejne lata budowano coraz to nowsze stanowiska pomiarowe rozszerzając właściwość rzeczową OUM w Gdańsku. Powstały Obwodowe Urzędy Miar, których ilość zmieniała się wraz ze zmianami administracyjnymi kraju. Obecnie Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku w swojej strukturze ma 9 Obwodowych Urzędów Miar. Są to Obwodowy Urząd Miar w: Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Słupsku, Chojnicach, Olsztynie, Elblągu, Kętrzynie i Ełku.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku wspólnie z Obwodowymi Urzędami Miar zapewniają jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych na terenie dwóch woje-wództw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wobec stale „kurczącego się” wykazu przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz szerszego przekazywania innym podmiotom upoważnień do legalizacji podjęto skuteczne działania w zakresie szerokiej specjalizacji wzorcowania przyrządów pomiarowych poddając się potwierdzeniu kompetencji przez niezależną instytucję, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji, a także uzyskując notyfikację nr 1443.