Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Obwodowy Urząd Miar w Elblągu (6UM4) tło nagłówka1

Obwodowy Urząd Miar w Elblągu (6UM4)


Budynek ObwUM w Elblągu.

Naczelnik:
mgr Halina Górzyńska

Adres:
ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg

Kontakt:
tel./fax: (55) 233-67-79
e-mail: elblag@oum.gda.pl

strona główna
Dojazd


Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu:
- powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski
- miasta na prawach powiatu: Elbląg

Zakres usług
Obwodowy Urząd Miar w Elblągu wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
2 Przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - - V V
3 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
4 Schładzalniki do mleka - - V V
5 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
6 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan w tym gazu skroplonego (LPG) V - V V
7 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
8 Instalacje pomiarowe do mleka V - V V
9 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
10 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
11 Odmierzacze biopaliw ciekłych V V V V
12 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
13 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
14 Obciążniki technologiczne - V V V
15 Wzorce masy 25 kg - V - -
16 Wagi nieautomatyczne V V V V
17 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące V - V V
18 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
19 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
20 Taksometry elektroniczne V - V V
21 Tachografy samochodowe V - V V
Gęstościomierz zbożowy

Zdolności Pomiarowe (CMC):
Obwodowy Urząd Miar w Elblągu

Cennik:
Cennik [ObwUM Elbląg]

Załączniki:
wordWzór wniosku o przeprowadzenie legalizacji i formularz ustalenia opłaty

Pracownicy Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu:
Halina Górzyńska - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Zdzisław Zacher - Z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Dorota Baniecka - starszy inspektor, Kierownik ds. Jakości
Krzysztof Załuski - specjalista
Dariusz Ułasiuk - specjalista
Paweł Pestrakiewicz - starszy inspektor
Bogumiła Krzysiak - Pawska - inspektor