Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego (6W2) tło nagłówka1
Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań
i Promieniowania Optycznego (6W2)

Zdjęcie przedstawia pracowników wydziału podczas czynności pomiarowych na stacji diagnostycznej.

Naczelnik:
mgr inż. Jarosław Jóźwik

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 52-45-200
tel./fax: (58) 52-45-229
e-mail: w2@oum.gda.pl

Zakres usług
Wydział 6W2 wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym
a) radarowe
b)laserowe
c)prędkościomierze kontrolne
V - V -
2 Analizatory spalin V V V -
3 Mierniki stężenia gazów - V V -
4 Chronokomparatory cyfrowe - V V -
5 Częstościomierze-czasomierze cyfrowe - V V -
6 Stopery mechaniczne i elektroniczne - V V -
7 Generatory częstotliwości wzorcowych - V V -
8 Wzorcowe źródła sygnałów sinusoidalnych - V V -
9 Mierniki zniekształceń nieliniowych - V V -
10 Oscyloskopy dwu i cztero kanałowe - V V -
11 Kalibratory oscyloskopów - V V -
12 Przyrządy do pomiaru w.cz. (generatory sygnałowe, mikrowoltomierze selektywne, woltomierze szerokopasmowe, tłumiki stałe i regulowane) - V V -
13 Audiometry tonowe - V V -
14 Mierniki poziomu dźwięku - V V -
15 Indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry akustyczne) - V V -
16 Filtry pasmowe o szerokosci oktawy i 1/3 oktawy - V V -
17 Kalibratory akustyczne - V V -
18 Oporniki wzorcowe stałe i regulowane - V V -
19 Cewki wzorcowe stałe i regulowane - V V -
20 Kondensatory wzorcowe stałe i regulowane - V V -
21 Mostki RLC - V V -
22 Mostki techniczne rezystancji - V V -
23 pH-metry - V V -
24 Elektrody pH - V V -
25 Konduktometry - V V -
26 Spektofotometry absorpcyjne - V V -
27 Amperomierze, woltomierze i multimetry analogowe - V V -
28 Mierniki rezystancji uziemienia (cyfrowe) - V V -
29 Mierniki pętli zwarcia - V V -
30 Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych - V V -
31 Mierniki rezystancji izolacji - V V -
32 Mierniki napięcia przebicia - V V -
33 Mierniki cęgowe (cyfrowe) - V V -
34 Urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej - V V V
35 Liczniki energii elektrycznej - V V -
36 Kalibratory napięcia, prądu i oporu elektrycznego - V V -
37 Multimetry (cyfrowe) - V V -
38 Mierniki i multimetry pracujące jako wskaźniki temperatury (bez czujnika) - V V -
39 Symulatory temperatury - V V -
40 Termometry elektryczne - V - -
41 Termometry do pomiaru temperatury powietrza - V - -
42 Higrometry, termohigrometry, psychrometry elektroniczne - V - -
43 Mierniki do pomiaru drgań maszyn - V V -
44 Kalibratory drgań mechanicznych - V V -
45 Przetworniki drgań mechanicznych - V V -
46 Analizatory wydechu - V - -
47 Wzorcowe neutralne filtry optyczne - V V -


Wydział dysponuje mobilnym stanowiskiem do legalizacji analizatorów spalin samochodowych, stąd znaczna ilość analizatorów spalin samochodowych legalizowana jest na miejscu u Klienta – w stacjach diagnostycznych.Zdolności Pomiarowe (CMC):
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [Wydział 6W2]

Cennik:
Cennik [wydział 6W2]

Pracownicy Wydziału 6W2:
Małgorzata Śledziowska - Z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Izabela Obiegło - starszy specjalista, Kierownik ds. Jakości
Konrad Kamola - starszy specjalista
Marek Jeruminiak - starszy specjalista
Zbigniew Waszczuk - starszy specjalista
Irena Grobelna - specjalista
Jan Grubba - specjalista
Iwona Szczodrowska - starszy inspektor
Dorota Żerdzicka - starszy inspektor
Marek Kil - starszy inspektor
Arkadiusz Binek - starszy inspektor
Dorota Dragan - inspektor