Dzisiaj jest Czwartek, 19 października 2017 roku.

Przetargi tło nagłówka1

Przetargi


Aktualne

W chwili obecnej Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku nie prowadzi przetargów.

Zakończone

Gdańsk 10.07.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-6/1286/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy osprzętu do maszyny wytrzymałościowej typu 5588 o zakresie pomiarowym od 5 kN do 600 kN stosowanej do wzorcowania siłomierzy kontrolnych siłomierzy użytkowych i urządzeń technologicznych, z głowicami pomiarowymi 50 kN i dodatkową kartą I/O do miernika DMP 40 oraz oprogramowaniem badawczym, oprzyrządowaniem do mocowania siłomierzy.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - Formularz oferty
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawcy o zdolnościach technicznych lub zawodowych
Załącznik 6 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 8 - Wzór umowy
Odpowiedź z dn. 05.07.2017 na złożone zapytanie do ogłoszenia
Informacja z otwarcia złożonych ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 07.07.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-5/1285/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy przepływomierza masowego typu Prommass 84F DN 80 do legalizacji zbiorników dużych pojemności przy czynnościach wykonywanych metodą objętościową – 1 szt.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 03.07.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-3/439/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy pieca kalibracyjnego wysokotemperaturowego Fluke z wzorcem temperatury typu R - 1 szt.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O ODWIESZENIU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 13.06.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-3/441.1/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy przepływomierza masowego typu Prommass DN 40 do legalizacji instalacji pomiarowych – 1 szt.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 30.05.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-3/442/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy stanowiska do wzorcowania pirometrów z wyposażeniem - 1 szt.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 12.05.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-3/441/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy przepływomierza masowego typu Prommass DN 40 do legalizacji instalacji pomiarowych – 1 szt.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Gdańsk 12.05.2017 r.
Numer zamówienia: WA-2140-2/440/17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy.
OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 04.11.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-14/2301/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy urządzeń komputerowych z oprogramowaniem dla Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - Formularz oferty
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawcy o zdolnościach technicznych lub zawodowych
Załącznik 6 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 8 - Wzór umowy
Informacja z dn. 02.11.2016 odnośnie wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania oraz dane o ofertach
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 14.10.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-12/2102/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie 8 sztuk przełącznika 16 portowego.
OGŁOSZENIE
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Gdańsk 14.10.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-13/2103/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie 1 zestawu serwera z oprogramowaniem systemowym, dyskami 8 x 2 TB i UPS dla serwera - fabrycznie nowy.
OGŁOSZENIE
Odpowiedź z dn. 06.10.2016 na złożone zapytanie do ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 09.09.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-7/723.2/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy zestawu pomiarowego do wykonywania legalizacji ponownej taksometrów elektronicznych fiskalnych spełniajacych wymagania dyrektywy MID - 1 zestaw.
OGŁOSZENIE
Odpowiedź z dn. 30.08.2016 na złożone zapytanie do ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 26.07.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-6/722.1/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy stanowiska do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym w warunkach użytkowania
OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Wykaz wiedzy i doświadczenia
Załącznik 4 - Umowa
Załącznik 5 - Lista podmiotów należacych do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Pełnomocnictwa
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gdańsk 11.07.2016 r.
Numer zamówienia: WA-2141-6/722/16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy stanowiska do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym w warunkach użytkowania
OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Wykaz wiedzy i doświadczenia
Załącznik 4 - Umowa
Załącznik 5 - Lista podmiotów należacych do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Pełnomocnictwa
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA